Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Phú Gia Hà Nội (lần 10)

Thông tin chi tiết khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang