23/06/2010

Ngân hàng TMCP Đại Dương thông báo thành lập chi nhánh Bắc Giang, Hồ Chí MinhThành lập OceanBank chi nhánh Hồ Chí Minh

Được sự chấp thuận của NHNN Việt Nam tại văn bản số 4607/NHNN – TT GSNH ngày 17/06/2010, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương đã ký quyết định thành lập Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hồ Chí Minh với thông tin chi tiết như sau:

Tên gọi : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên viết tắt : OceanBank Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Nội dung hoạt động: Theo quy định của OceanBank và ủy quyền của Hội sở

Phạm vi hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh

Thành lập OceanBank chi nhánh Bắc Giang

Được sự chấp thuận của NHNN Việt Nam tại văn bản số 4608/NHNN – TT GSNH ngày 17/06/2010, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương đã ký quyết định thành lập Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Bắc Giang với thông tin chi tiết như sau:

Tên gọi : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang

Tên viết tắt : OceanBank Bắc Giang

Địa chỉ : Số 151 Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Nội dung hoạt động: Theo quy định của OceanBank và ủy quyền của Hội sở

Phạm vi hoạt động: Thành phố Bắc Giang

Ngân hàng TMCP Đại Dương trân trọng thông báo!Lên đầu trang