06/08/2015

OceanBank bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Hội sở và lãnh đạo chi nhánh và Phòng Giao dịch

Tiếp tục kiện toàn hệ thống nhân sự, ngày 6/8 tại Hà Nội, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm một số cán bộ quản lý tại Hội sở và lãnh đạo chi nhánh và Phòng giao dịch.

Trong tháng 8, Ngân hàng Đại Dương tiếp tục tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý nhằm nâng cao năng lực hệ thống nhân sự, đáp ứng đòi hỏi của giai đoạn tái cơ cấu. Tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch HĐTV đã trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ quản lý tại Hội sở. Bà Nguyễn Thị Nga được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Tài chính và Kế hoạch kiêm Người phụ trách kế toán OceanBank; Bà Nghiêm Thị Thu Hương được bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Quản lý nợ có vấn đề; Ông Nguyễn Khắc Dũng giữ chức vụ Trưởng Phòng Dự án và Đầu tư dài hạn - Khối Đầu tư tài chính…cùng với các nhân sự được giao giữ các vị trí: Phó phòng Phó phòng Quản lý nợ có vấn đề - Khối Quản lý nợ có vấn đề; Phó phòng Quan hệ đại lý quốc tế - Khối Thanh toán quốc tế; Phó phòng pháp chế - Khối Tuân thủ…

Cũng tại buổi lễ, ông Ngô Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Ngân hàng trao các quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo một số Chi nhánh/ PGD cấp 1 của OceanBank, cụ thể: Bà Đỗ Thị Thanh Thúy được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Nguyễn Đăng Hưng giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Đồng Nai. Các ông bà Phó Giám Đốc PGD Âu Cơ, Giám đốc PGD Mỹ Đình, Giám đốc PGD Hoàng Mai, PGD Phương Mai, PGD Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc PGD Vương Thừa Vũ …tại khu vực Hà Nội cũng đã được trao quyết định bổ nhiệm tại buổi lễ này.

Phát buổi tại lễ công bố các quyết định nhân sự, ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh: "Thời gian gần đây OceanBank có sự thay đổi lớn về nhân sự từ những phát sinh thực tế, căn cứ trên năng lực, trình độ của cán bộ nhằm bảo đảm cho các đơn vị và chi nhánh hoạt động ổn định và có sự phát triển. Tất cả các cán bộ được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm đều nằm trong kế hoạch quy hoạch nhân sự của ngân hàng và được HĐTV, Ban Điều hành thông qua. Việc kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự của OceanBank phải được gắn với việc xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp và công tác xây dựng tổ chức Đảng.”

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc khối Tài chính kế hoạch đã thay mặt các cán bộ quản lý được bổ nhiệm trong tháng 8 đã nhận nhiệm vụ, trọng trách mà Ban lãnh đạo ngân hàng tin tưởng giao phó, đồng thời thể hiện sự quyết tâm hoàn thành trách nhiệm với tinh thần nỗ lực cao nhất.

Lên đầu trang