15/10/2015

OceanBank miễn phí nộp thuế điện tử cho Doanh nghiệp

Từ ngày 15/10/2015, OceanBank ban hành chương trình "Ưu đãi cho Khách hàng là tổ chức sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử tại OceanBank". Theo đó, OceanBank  "miễn phí hoàn toàn" đối với dịch vụ nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục thuế cho khách hàng, cụ thể: miễn phí mở tài khoản, miễn phí đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử, miễn phí giao dịch nộp thuế điện tử.


Dịch vụ Nộp thuế điện tử OceanBank triển khai giúp doanh nghiệp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian, nộp thuế 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể chủ động theo dõi và cập nhật tình hình nộp thuế một cách nhanh chóng và chính xác

Đại diện lãnh đạo OceanBank cho biết: “Ngay sau khi ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế, OceanBank đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng chương trình ưu đãi nhằm tạo điều kiện tối đa cho Khách hàng thực hiện nghĩa vụ với nhà nước cũng như thể hiện quyết tâm và nỗ lực của OceanBank trong việc đổi mới, cải tiến sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, khẳng định sự hợp tác, phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa OceanBank với Tổng cục Thuế trong việc triển khai dự án Hiện đại hóa dịch vụ thu ngân sách nhà nước".

Xin quý khách liên hệ các phòng GD OceanBank để được hướng dẫn chi tiết.

Lên đầu trang