12/05/2016

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chuyển đổi quỹ tiết kiệm thành PGD của OceanBank

Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) đã có công văn số 3770/ NHNN-TTGSNH ngày 10/5/2016 chấp thuận việc chuyển đổi Quỹ tiết kiệm (QTK) thành Phòng giao dịch (PGD) của OceanBank.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký công văn Chấp thuận việc OceanBank thành lập 06 phòng giao dịch trên cơ sở chuyển đổi 06 quỹ tiết kiệm cụ thể như sau:

1. Thành lập Phòng giao dịch tại tỉnh Hải Dương (trên cơ sở chuyển đổi Quỹ tiết kiệm Cầu Ràm) với tên, địa chỉ như sau:

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hải Dương – Phòng Giao dịch Cầu Ràm.

- Địa chỉ: Bưu điện Cầu Ràm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

2.Thành lập Phòng giao dịch tại thành phố Hải Phòng (trên cơ sở chuyển đổi Quỹ tiết kiệm Lạch Tray) với tên, địa chỉ như sau:

-Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng Giao dịch Lạch Tray.

- Địa chỉ: Số 219 C đường Lạch Tray, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Thành lập Phòng giao dịch tại thành phố Hải Phòng (trên cơ sở chuyển đổi Quỹ tiết kiệm Đà Nẵng) với tên, địa chỉ như sau:

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng Giao dịch Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 213 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

4. Thành lập Phòng giao dịch tại tỉnh Bắc Giang (trên cơ sở chuyển đổi Quỹ tiết kiệm Nguyễn Thị Lưu) với tên, địa chỉ như sau:

-      Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Bắc Giang - Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Lưu.

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

5. Thành lập Phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở chuyển đổi Quỹ tiết kiện Trần Não) với tên, địa chỉ như sau:

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng Giao dịch Trần Não.

- Địa chỉ: Số 67 Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thành lập Phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở chuyển đổi Quỹ tiết kiệm Tân Bình) với tên, địa chỉ như sau:

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng Giao dịch Tân Bình.

- Địa chỉ: Số 72 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) trân trọng thông báo!

Lên đầu trang