14/05/2016

OceanBank tổ chức hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/2016, OceanBank tổ chức hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Hội nghị kết nối conference với tất cả các chi nhánh trên toàn hệ thống OceanBank.Tham dự hội nghị có các thành viên HĐTV, Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị tại Hội sở và GĐ chi nhánh, PGD, các Đảng viên và quần chúng ưu tú trên toàn hệ thống OceanBank tại các điểm cầu.

Theo sự chỉ đạo của Đảng Ủy ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, OceanBank tổ chức hội nghị trực tuyến lần này với mục tiêu nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó thúc đẩy cán bộ nhân viên Ngân hàng noi theo tấm gương đạo đức của Người, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp. Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị.

Để quán triệt sâu sắc tư tưởng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trước hết mỗi CBNV cần nhận thức đúng, nhận thức sâu sắc những giá trị cốt lõi của vấn đề. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải là những vấn đề cao xa, phức tạp, mà nó được thể hiện trong đời sống, trong công việc hàng ngày, hàng giờ tại công sở. Đó là sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc; là tinh thần dám nghĩ, làm làm, dám chịu trách nhiệm, là ý thức ham học hỏi, nghiên cứu, tư duy để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, là việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, là gọn gàng trong sắp xếp giải quyết công việc; là thái độ ân cần, niềm nở khi đón tiếp khách hàng, là tinh thần tiên phong, gương mẫu, hăng hái trong các phong trào thi đua. Mỗi CBNV OceanBank quán triệt sâu sắc và nghiêm túc noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sức mạnh xây dựng toàn hệ thống OceanBank phát triển sâu rộng, vững bền.

 

Lên đầu trang