10/06/2016

Oceanbank thông báo thay đổi địa điểm PGD Tràng Tiền

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên (OceanBank) xin thông báo tới Quý khách hàng về việc đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Tràng Tiền như sau:

- Tên cũ : Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội- Phòng giao dịch Tràng Tiền.

- Tên mới : Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội- Phòng giao dịch Nguyễn Siêu.


- Địa chỉ cũ : Số 35 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới : Số 54 Nguyễn Siêu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Phòng Giao dịch Nguyễn Siêu phụ thuộc Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương, chịu sự quản lý của Chi nhánh Hà Nội, hạch toán sổ và con dấu riêng. Quyết định đổi tên và địa điểm có hiệu lực từ ngày 9 tháng 6 năm 2016.


OceanBank xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ công tác. OceanBank rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý khách hàng./.

Lên đầu trang