27/07/2016

OceanBank công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự tháng 6-7/2016

Ngày 27/07/2016 tại Hà Nội, OceanBank đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự trong tháng 6-7/2016.  Buổi lễ có sự tham dự của ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV cùng các ông bà là thành viên HĐTV, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị hội sở và một số giám đốc chi nhánh/PDG trong hệ thống OceanBank.


Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thông, Giám đốc khối Nhân sự & Quản trị văn phòng đã lần lượt đọc các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị tại Hội sở và chi nhánh; đọc một số quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể/cá nhân một số đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm và tham gia xây dựng đề án tái cơ cấu OceanBank.


Ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ quản lý, như: bà Bùi Thị Mai Thương đảm nhận chức vụ Người phụ trách Kế toán kiêm Phó Giám đốc khối Tài chính kế toán, bà Nguyễn Thị Nga đảm nhận chức vụ Giám đốc khối Nguồn vốn, ông Ngô Hoàng Long đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc phụ trách khối Ngân hàng bán lẻ, bà Nguyễn Thị Thúy Vân đảm nhận chức vụ Phó Chánh Văn phòng, cùng nhiều vị trí khác trực thuộc khối Thẩm định tín dụng, khối Quản trị Rủi ro, Văn phòng Hội đồng thành viên và các chi nhánh/PGD.


Trong thời gian qua, OceanBank đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và tăng cường đào tạo tại chỗ cho CBNV toàn hệ thống. Công tác quản trị nguồn nhân lực luôn được chú trọng để xây dựng hệ thống vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu của quá trình tái cơ cấu ngân hàng.

Lên đầu trang