08/09/2016

OceanBank thông báo thay đổi tên PGD Cầu Ràm

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) xin thông báo tới Quý khách hàng về việc đổi tên giao dịch của Quỹ tiết kiệm Cầu Ràm trực thuộc Chi nhánh như sau:

- Tên giao dịch cũ: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hải Dương – Quỹ tiết kiệm Cầu Ràm.

- Tên giao dịch mới: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hải Dương – Phòng giao dịch Cầu Ràm.

- Địa chỉ (không thay đổi) : Bưu điện Cầu Ràm, xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại : 0320.3549600.

OceanBank xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ công tác. OceanBank rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Lên đầu trang