20/09/2016

NHNN chấp thuận chuyển đổi quỹ tiết kiệm Trần Não thành PGD Trần Não của OceanBank

Căn cứ vào công văn số 3770/ NHNN-TTGSNH do NHNN cấp ngày 10/5/2016 chấp thuận việc chuyển đổi Quỹ tiết kiệm (QTK) thành Phòng giao dịch (PGD) của OceanBank

Căn cứ Quyết định thành lập PGD trên cơ sở chuyển đổi các QTK số 444/2016/QĐ-HĐTV

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kí địa điểm kinh doanh cấp ngày 19/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Phòng giao dịch Trần Não tại thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở chuyển đổi Quỹ tiết kiệm Trần Não) được thành lập với tên, địa chỉ như sau:

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng Giao dịch Trần Não.

- Địa chỉ: Số 67 Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương trân trọng thông báo!

Lên đầu trang