20/02/2017

OceanBank thông báo thay đổi tên và địa điểm PGD Nguyễn Thị Lưu

Căn cứ vào công văn số 151/BGI-TTGS do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang cấp ngày 13/02/2017 chấp thuận việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch (PGD) Nguyễn Thị Lưu của OceanBank

 Căn cứ nghị quyết số 199/2016/NQ-HĐTV

 Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) xin thông báo tới Quý khách hàng về việc đổi tên và địa điểm PGD Nguyễn Thị Lưu như sau:

 - Tên cũ: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang – Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Lưu.

- Tên mới: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang – Phòng Giao dịch Việt Yên.

- Địa chỉ cũ : Số 2 Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ mới : Số 221 Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

 OceanBank xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ công tác. OceanBank rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Lên đầu trang