31/05/2017

OceanBank tổ chức Đại hội Đảng bộ vòng 2 nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 31/5 tại Hà Nội, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) tổ chức Đại hội Đảng bộ vòng 2 nhiệm kì 2015-2020. Tham dự Đại hội, về phía Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, có đồng chí Trần Kiên Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương, Phó Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy. Về phía Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương,  có đồng chí Đỗ Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Ngô Anh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc OceanBank cùng Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và 64 đảng viên về dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020  đánh dấu sự chuyển biến đột phá về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động, gắn với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với mọi mặt hoạt động của OceanBank. Đảng ủy OceanBank đã kịp thời tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của NHNN ViệtNam, Ngân hàng Công thương Việt Nam. Cũng trong nhiệm kỳ này, OceanBank đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đề án tái cơ cấu; kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh doanh; xây dựng nhiều chương trình hành động để hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, cải tiến công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh….nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV OceanBank đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kì 2015-2020, đồng thời nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong thời gian tới. Đảng bộ OceanBank phải lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát triển thêm nhiều Đảng viên mới để củng cố các Chi bộ trên toàn hệ thống OceanBank

Đồng chí Ngô Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc OceanBank đề ra phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng viên OceanBank tiếp tục  nâng cao nhận thức về tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tu dưỡng , rèn luyện nhằm không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của người Đảng viên, và đặc biệt quán triệt phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn diến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ 

Cũng tại Đại hội, Đồng chí Trần Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ ,Phó Tổng giám đốc thường trực OceanBank  kêu gọi các Đảng viên tăng cường và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,  đồng chí Trần Kiên Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam yêu cầu Đảng ủy Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương cần  tiếp tục nâng cao hơn nữa việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng.. Tập trung nguồn lực đưa OceanBank phấn đấu trở thành một trong những Ngân hàng tái cơ cấu đạt thành tựu tốt nhất năm 2017.

 Trong không khí sôi nổi, làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương nhiệm kì 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí  vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 .

 

Lên đầu trang