20/07/2017

OceanBank tổ chức Hội nghị Triển khai Hoạt động Kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 19/07/2017 tại Hà Nội, Ngân hàng Đại Dương - OceanBank đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị có sự tham dự của ông Đỗ Thanh Sơn- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, ông Ngô Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc OceanBank cùng các ông bà là thành viên HĐTV, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị hội sở và toàn thể Ban Giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank khu vực phía Bắc.

Phát biểu tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, Tổng giám đốc Ngô Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động mà các đơn vị kinh doanh đạt được. Trong đó, hoạt động cho vay bán lẻ có kết quả cao nhất, đạt 85% kế hoạch năm. Tiền gửi của tổ chức kinh tế đã có sự tăng trưởng trở lại. 

Đề ra mục tiêu 6 tháng cuối năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đỗ Thanh Sơn yêu cầu các khối quản lý ngành dọc tại trụ sở chính xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn của các CN/PGD; nghiên cứu cải tiến quy trình cho vay và giải ngân để tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn, đồng thời nâng cao năng suất lao động.

Đồng thời, Ngày 27/07/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐTV cũng chỉ đạo các chi nhánh và phòng giao dịch khu vực miền Nam phối hợp với nhau về nhân sự cũng như khách hàng để tận dụng thể mạnh của nhau nhằm tăng trưởng và đạt chỉ tiêu cấp tín dụng theo kế hoạch kin doanh. Về xây dựng sản phẩm, Chủ tịch yêu cầu xem xét xây dựng ban hành các mức lãi suất khác nhau theo từng sản phẩm và thời hạn, xây dựng chính sách cho vay có tỉ lệ tín chấp phù hợp, các chương trình, sản phẩm mới thu hút khách hàng. Về  hoạt động bán lẻ, Chủ tịch yêu cầu rà soát lại các quy trình, quy chế cho vay, lược bỏ những nội dung mang tính hình thức, không cần thiết, rút ngắn thời gian giải ngân, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Khách hàng Bán lẻ, phục hồi các chỉ tiêu tăng trưởng.

Trong 6 tháng cuối năm, OceanBank tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, coi đó là hoạt động quan trọng và ưu tiên hàng đầu của ngân hàng. Mảng kinh doanh bán lẻ vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong các chỉ tiêu kinh doanh. Bên cạnh đó, OceanBank sẽ triển khai từng bước hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, Chủ tịch HĐTV yêu cầu công tác nhân sự cần tiếp tục được điều chỉnh và kiện toàn để đảm bảo hiệu quả trong công tác kinh doanh, trong đó có việc luân chuyển cán bộ tại các ĐVKD để phát huy năng lực và tạo cơ hôi thăng tiến cho cán bộ.

Lên đầu trang