11/09/2017

Đại hội Công đoàn Bộ phận Trụ sở chính OceanBank

Ngày 08/9/2017 tại Hà Nội, Công đoàn Bộ phận Trụ sở chính Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương đã tổ chức đại hội để tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ 2017, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Trụ sở chính nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Hoàng, Chủ tịch BCH Công đoàn - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Đại Dương; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đoàn Thanh Niên - Giám đốc Khối Quản lý Nợ có vấn đề Ngân hàng Đại Dương, đồng chí Nghiêm Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Khối Thẩm định Tín dụng Ngân hàng Đại Dương, cùng 52 đoàn viên thuộc các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trụ sở chính.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Huyền Trang, Chủ tịch Công đoàn Trụ sở chính - PGĐ Khối NV&ĐT đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Trụ sở chính năm 2017, và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Trong năm 2017, Công đoàn Trụ sở chính đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khuyến khích công đoàn viên nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa thể thao và thực hiện công tác an sinh xã hội. Đi kèm theo đó là đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công tác tổ chức phong trào thi đua, công tác nữ công… cũng được chú trọng và tổ chức thường xuyên.

Phương hướng hoạt động năm 2017-2022 tập trung vào việc xây dựng tổ chức Công đoàn Trụ sở chính ngày càng lớn mạnh, là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hoạt động kinh doanh, và kêu gọi khuyến khích đoàn viên không ngừng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt các quy định, quy chế của Ngân hàng và Luật lao động.

Đồng chí Lê Thị Minh Ngọc, Phó chủ tịch CĐ Trụ sở chính – PGĐ Khối NS&QTVP trình bày báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động BCH Công đoàn Trụ sở chính năm 2017, cũng như những hạn chế nguyên ngân cần khắc phục, nhằm đưa hoạt động Công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 đồng chí: Phạm Thị Huyền Trang - PGĐ Khối NV&ĐT - Chủ tịch, Lê Thị Minh Ngọc - PGĐ Khối NS&QTVP – Phó Chủ tịch, Vũ Quang - PGĐ Khối NHBL – Phó Chủ tịch, Nguyễn Thị Thanh Nga - TP Kế toán tài chính – Khối TCKT – Ủy viên, Phùng Thị Thu Hường - PGĐ Khối QTRR – Ủy viên, Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chuyên viên Phòng QLCLDV - Khối NHBL – Ủy viên, Hà Thị Trang - Phó Phòng Vận hành tín dụng – Khối TĐTD – Ủy viên.

Cuối buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Hoàng, Chủ tịch BCH Công đoàn - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Đại Dương đã chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính, có ý kiến chỉ đạo định hướng, kế hoạch hoạt động của Công đoàn ngân hàng Đại Dương trong giai đoạn tới, đặc biệt nhấn mạnh Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính cần đi đầu trong các phong trào, đóng vai trò hạt nhân trong hoạt động Công đoàn OceanBank. Trong quá trình công tác, các cán bộ Công đoàn cần quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ người lao động, đảm bảo sự đoàn kết, cũng như quyền lợi của cán bộ nhân viên OceanBank, là tiếng nói đại diện cho quyền lợi chính đáng của người lao động.

Lên đầu trang