11/12/2017

Công đoàn OceanBank hỗ trợ một số gia đình NLĐ tại CN Hà Tĩnh, Nha Trang bị thiệt hại do thiên tai.

Vừa qua, liên tiếp 2 cơn bão số 10 và 12 đổ bộ vào khu vực Trung Bộ gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và lao động của người dân khu vực, trong đó có gia đình một số CBNV OceanBank Chi nhánh Hà Tĩnh và Nha Trang. Công đoàn OceanBank đã kịp thời thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình CBNV vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phụ hậu quả do bão lũ để lại.

Qua xem xét tình hình thực tế từ cơ sở, Công đoàn OceanBank đã trao 20 triệu đồng cho 8 CBNV chi nhánh Nha Trang; 30 triệu đồng cho 6 CBNV chi nhánh Hà Tĩnh. Đặc biệt với trường hợp của chị Lê Thị Ngọc thuộc CN Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được công đoàn Oceanbank hỗ trợ 10 triệu đồng.  Các khoản hỗ trợ đều được trích từ quỹ công đoàn được đóng góp tự nguyện của CBNV OceanBank.

Sự hỗ trợ tuy nhỏ bé về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa đối với CBNV, thể hiện tinh thần đoàn kết tương trợ, yêu thương gắn bó trong tập thể người lao động và các tổ chức đoàn thể của ngân hàng. Bằng những việc làm tốt đẹp đó, văn hóa doanh nghiệp của OceanBank ngày càng lan tỏa.

Lên đầu trang