27/12/2017

OceanBank thông báo về công thức tính lãi mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

Thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ban hành ngày 29/9/2017 về Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, đối tác công thức tính lãi mới áp dụng từ ngày 1/1/2018:

Tiền lãi = Σ(Số tiền gửi x Số ngày gửi thực tế x Lãi suất (%/năm))/365

- Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn gửi bắt đầu trước ngày 1/1/2018 được tiếp tục thực hiện tính lãi theo nguyên tắc đã quy định tại thời điểm bắt đầu kỳ gửi tiền cho đến hết thời hạn của kỳ hạn gửi tiền đó.

-  Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn gửi bắt đầu kể từ ngày 1/1/2018 trở đi được thực hiện tính lãi theo nguyên tắc mới phù hợp và đảm bảo tuân thủ quy định tại TT14.

Phương pháp tính lãi mới sẽ đảm bảo quyền lợi đầy đủ và mức lãi tối ưu nhất dành cho Khách hàng gửi tiết kiệm. Quý Khách hàng mở sổ tiết kiệm tại OceanBank đã đồng thời đọc, hiểu rõ và chấp thuận phương pháp tính lãi và các điều kiện, điều khoản sản phẩm tiết kiệm do OceanBank quy định.

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách, để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Tổng đài hỗ trợ/chăm sóc Khách hàng (miễn phí cuộc gọi) 1800 58 88 15.

Lên đầu trang