28/12/2017

Thông báo về việc sửa đổi điều kiện, điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA OCEANBANK

Kính gửi:  Quý khách hàng

         Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 14/2017/TT-NHNN về việc Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) xin trân trọng thông báo sửa đổi điều kiện, điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank như sau:

1.Công thức tính lãi:

- Tiền lãi hàng ngày = (Dư nợ thẻ tín dụng cuối mỗi ngày) x (Lãi suất áp dụng với dư nợ thẻ tín dụng quy đổi theo tỷ lệ %/ngày)

- Tiền lãi của kỳ sao kê = Tổng tiền lãi các ngày tính lãi của kỳ sao kê đó.

- Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày

2. Thời gian hiệu lực: Điều kiện, điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Lưu ý: Với các thẻ tín dụng được quyết định cấp hạn mức tín dụng trước ngày 01/01/2018, Điều kiện, điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank sửa đổi có hiệu lực từ ngày 27/01/2018.

3.Nếu Quý khách hàng không đồng ý với việc sửa đổi Điều kiện, điều khoản trên, kính đề nghị Quý khách hàng phản hồi cho OceanBank trong vòng 15 ngày kể từ ngày OceanBank thông báo. Sau thời hạn trên, nếu OceanBank không nhận được phản hồi của Quý khách hàng hoặc Quý khách hàng tiếp tục sử dụng thẻ sau khi OceanBank sửa đổi Điều kiện, điều khoản thì được coi là Quý khách hàng đã chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi này.

Trân trọng thông báo!

 

Lên đầu trang