29/12/2017

Thông báo thay đổi liên quan đến các tài khoản thanh toán gắn hạn mức thấu chi

THÔNG BÁO THAY ĐỔI  LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TÀI KHOẢN THANH TOÁN GẮN HẠN MỨC THẤU CHI

Kính gửi:  Quý khách hàng

 Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 14/2017/TT-NHNN về việc Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) xin trân trọng thông báo các thay đổi liên quan đến các  tài khoản thanh toán gắn hạn mức thấu chi như sau:

1.Từ ngày 01/01/2018, với các khoản vay thấu chi tài khoản thanh toán, OceanBank áp dụng công thức tính lãi trong hạn trên hệ thống như sau:

Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất (%/năm) : 365

Số tiền lãi của kỳ tính lãi (=) Tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi

2.Từ ngày 01/01/2018, lãi suất cho vay trong hạn được tính theo cơ sở một năm là ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày và tiếp tục được xác định theo các nguyên tắc điều chỉnh lãi suất cho vay theo Hợp đồng tín dụng/ Hợp đồng cho vay và các Phụ lục Hợp đồng đã ký trong các ngày xác định lãi suất tiếp theo.

3.Thời gian hiệu lực: Các thay đổi trên tài khoản thanh toán gắn hạn mức thấu chi sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

4.Nếu khách hàng không đồng ý với việc sửa đổi của OceanBank, khách hàng có quyền không sử dụng hạn mức thấu chi, trả nợ trước hạn và thông báo cho OceanBank trước ngày 10/01/2018. Sau thời hạn trên, nếu OceanBank không nhận được phản hồi của khách hàng hoặc khách hàng tiếp tục sử dụng tài khoản thanh toán có hạn mức thấu chi thì được coi là Quý khách hàng đã chấp nhận hoàn toàn các thay đổi này.

Trân trọng thông báo!

 

Lên đầu trang