30/01/2018

OceanBank tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018

Ngày 27/1 tại Hà Nội, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bà Trần Thu Huyền, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự và Đào tạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Đại Dương cùng toàn thể các đồng chí là thành viên Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh Niên và Lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Phòng giao dịch trên toàn hệ thống.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV OceanBank cho biết : “ Năm 2017 là năm đầy sóng gió, với rất nhiều khó khăn thách thức đối với OceanBank . Tuy nhiên tập thể Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã chung sức đồng lòng vượt qua; đồng thời tìm ra những giải pháp phù hợp để giải quyết khó khăn vướng mắc và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.” Ông Đỗ Thanh Sơn cũng nhấn mạnh : “ Năm 2017, trước những điều kiện hết sức bất lợi cả về yếu tố khách quan và chủ quan, thì việc ổn định nhân sự, chăm lo cho người lao động về vật chất và tinh thần, kiện toàn tổ chức Đảng, Công đoàn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực thực hiện các chương trình từ thiện xã hội là nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV ngân hàng, giúp OceanBank củng cố nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của quá trình tái cơ cấu.”

Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc OceanBank đã tổng kết những kết quả hoạt động của từng mảng nghiệp vụ, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình điều hành hệ thống và hoạt động kinh doanh. Báo cáo cũng cho biết, năm 2017 lãi suất huy động của OceanBank duy trì ở mức ổn định, lãi suất trung dài hạn tăng, chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ. Tổng nguồn vốn huy động năm 2017 tăng so với năm 2016, trong đó huy động tiền gửi khách hàng bán lẻ tăng 3% so với đầu năm và 61% so với thời điểm ngày 6/5/2015. Dư nợ cấp tín dụng tăng 6% so với năm 2016, trong đó riêng dư nợ cho vay KHBL tăng 56% . Tín dụng tăng trưởng ổn định và bền vững, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Công tác xử lý và thu hồi nợ xấu tiếp tục là trọng tâm công tác của năm 2017 và kết quả lũy kế trong giai đoạn 2015-2017 đã thực hiện thu hồi được 60% tổng nợ xấu của ngân hàng. Ngoài ra, một số khoản nợ xấu đang trong tiến trình xử lý, dự kiến sẽ hoàn thành thu hồi trong năm 2018.

Năm 2017, OceanBank tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức để tăng cường quản trị điều hành, kiểm tra kiểm soát nội bộ theo mục tiêu tái cấu trúc toàn diện, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị nội bộ, tổ chức nhiều lớp học cho Đảng viên, thực hiện tốt công tác Công đoàn chăm lo cho người lao động, tích cực tổ chức và tham gia các chương trình an sinh xã hội.  Cũng trong năm 2017, OceanBank đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Công đoàn, tổ chức Hội thao OceanBank Toàn quốc lần thứ nhất; tham gia giải đấu Bank league open và đoạt ngôi vị Á quân…

Tổng Giám đốc kết luận : “Trong điều kiện hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại song OceanBank luôn nỗ lực, cố gắng giải quyết tối đa các tồn đọng. Đồng thời, triển khai hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững, an toàn, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.”

Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực được thể hiện qua kết quả kinh doanh của Ngân hàng Đại Dương. Ông Đoàn Thái Sơn tin tưởng năm 2018 sẽ là một năm bản lề cho Ngân hàng Đại Dương cũng như các Ngân hàng tái cơ cấu khác có đủ cơ sở để chuyển mình sang một giai đoạn mới. Phó Thống đốc cũng chỉ đạo Ngân hàng Đại Dương nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh ,tuân thủ các quy định pháp luật,tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu.

Về công tác thi đua khen thưởng, trong năm 2017, HĐTV và Ban điều hành OceanBank ghi nhận những thành tích của các tập thể trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Sự nhiệt huyết và tận tâm với công việc của các đơn vị là nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng. Dựa trên nguyên tắc công bằng và minh bạch, Hội đồng thi đua khen thưởng của ngân hàng đã phân tích, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị, nhằm xét chọn khen thưởng cho các đơn vị có thành tích cao trong công tác chuyên môn. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, OceanBank đã công bố và trao các giải thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao. Theo đó, có 01 giải Đơn vị Đặc biệt xuất sắc được trao CN TP HCM;05 đơn vị đạt giải Đơn vị xuất sắc; 06 đơn vị đạt giải Đơn vị Hoàn thành tốt; 06 đơn vị đạt giải Tập thể Lao động xuất sắc; 06 đơn vị đạt giải Tập thể Lao động tiên tiến.

Chỉ đạo nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, ông Đỗ Thanh Sơn, Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV chỉ ra năm 2018 không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với OceanBank, Chủ tịch yêu cầu các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Khối Bán lẻ theo dõi sát sao các hoạt động tín dụng , đảm bảo an toàn hệ thống, có biện pháp khôi phục nguồn vốn huy động. Về hoạt động cho vay : cần chú trọng vào phân khúc khách hàng vừa và nhỏ, nghiên cứu và ban hành các sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh và an toàn, nghiên cứu và ban hành biểu phí mới cạnh tranh hơn nữa, đồng thời phải phổ biến, phát triển thị phần OceanBank ở các vùng nông thôn.

Với mục tiêu và định hướng năm 2018, toàn hệ thống OceanBank sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tiếp tục khắc phục các tồn tại cũ, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

 

Lên đầu trang