02/03/2018

OceanBank thông báo Về việc chuyển đổi hình thức tài khoản theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN và Thông tư 02/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 32

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư số 02/2018/TT-NHNN ngày 12/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) xin trân trọng thông báo một số nội dung thay đổi đối với việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Quý khách hàng tại OceanBank, cụ thể như sau:

1.       Tổ chức được mở tài khoản theo loại hình tài khoản thanh toán của tổ chức tại OceanBank phải là “Pháp nhân”.

2.       Các tài khoản thanh toán đã mở cho tổ chức không phải là pháp nhân phải thực hiện chuyển đổi loại hình tài khoản sang tài khoản thanh toán cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung (theo yêu cầu của khách hàng, nếu có) trước ngày 12/02/2020.

3.       Đối với tổ chức là Chi nhánh/Văn phòng đại diện…hoạt động theo ủy quyền của pháp nhân chủ quản, việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại OceanBank phải có văn bản ủy quyền của pháp nhân chủ quản. Quý khách hàng phải hoàn tất thủ tục hồ sơ theo quy định trước ngày 12/02/2020.

Kính đề nghị Quý khách hàng đến Đơn vị OceanBank mở tài khoản để hoàn tất thủ tục chuyển đổi/bổ sung hồ sơ mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định trước thời điểm nêu trên.                                                                             

Thông tin chi tiết Quý Khách hàng download Tại đây

Trân trọng thông báo!

Lên đầu trang