17/05/2018

Thông báo thay đổi tên và địa điểm PGD Đào Duy Anh thuộc CN Hà Nội

Căn cứ công văn số 1026/Cục I.5 ngày 10/05/2018 của Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội và quyết định số 259/2018/QĐ-HĐTV.04.03 của Chủ tịch HĐTV ngân hàng Đại Dương về việc thay đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Đào Duy Anh trực thuộc OceanBank Chi nhánh Hà Nội. ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương trân trọng thông báo về việc thay đổi tên, địa điểm Phòng Giao dịch Đào Duy Anh, cụ thể như sau:
- Tên gọi cũ: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Hà Nội - PGD Đào Duy Anh
   Địa chỉ cũ: số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Tên gọi mới: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Hà Nội - PGD Thái Phiên (viết tắt là OceanBank Thái Phiên)
   Địa chỉ mới: Tầng 1, 2, 3, số 23 Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

OceanBank Thái Phiên chính thức hoạt động với tên gọi và địa chỉ mới từ ngày 17/05/2018. OceanBank ước mong tiếp tục nhận được sự hợp tác lâu dài và hiệu quả của quý khách hàng.

Lên đầu trang