18/08/2018

OceanBank tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Ngày 18 tháng 8 tại Hà Nội, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) đã tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm, năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Ngô Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Bùi Văn Hải, Trưởng ban Kiểm soát; cùng các đồng chí là Ủy viên HĐTV, các đồng chí PTGĐ và Kế toán trưởng -  thành viên Ban Điều hành; các đồng chí trong ban Giám đốc đơn vị Hội sở/chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn hệ thống tham gia hội nghị tại các điểm cầu.

Cùng với những lĩnh vực kinh doanh khác, ngành ngân hàng đã hoàn thành hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 với những kết quả đáng khích lệ. Cho đến nay, hầu hết ngân hàng trong hệ thống đã công bố báo cáo bán niên với nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kì năm ngoái, khiến ngành ngân hàng có cơ sở để kì vọng vào kết quả vượt trội của cả năm 2018.

Còn tại OceanBank, Ban lãnh đạo đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện các giải pháp đồng bộ về xử lý nợ; tăng cường công tác đào tạo; tiếp tục chấn chỉnh hoạt động và kỉ luật lao động từ Hội sở đến chi nhánh, phòng giao dịch. Mọi hoạt động kinh doanh của OceanBank đều hướng tới mục đích hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được HĐTV giao

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Điều hành, đồng chí Ngô Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm.

Về huy động khách hàng bán lẻ, tính đến hết 6 tháng đầu năm, có 6 đơn vị bao gồm: CN Hải Dương, CN Bắc Giang, CN Hà Nội, PGD Giang Văn Minh, PGD Đào Tấn, PGD Tây Hồ hoàn thành chỉ tiêu huy động; 36 đơn vị hoàn thành từ 80-99% kế hoạch;

Về huy động khách hàng doanh nghiệp, có 4 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, bao gồm: CN Đà Nẵng, CN Bình Dương, CN Cần Thơ, PGD Đào Duy Anh.

Về dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ, có 4/59 Đơn vị hoàn thành kế hoạch được giao (CN Vinh, CN Thanh Hóa, CN Bình Dương, PGD Lý Thường Kiệt); 10/59 Đơn vị hoàn thành trên 80%.

Về dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp, có 22/34 đơn vị tăng trưởng dư nợ so với thời điểm cuối năm 2017. Tổng giám đốc đã biểu dương CN Hải Phòng, mặc dù là đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trên địa bàn có tính cạnh tranh cao, nhưng đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu này.

Về hoạt động Thu nợ có vấn đề, tính đến 15/08/2018, toàn hệ thống đã thực hiện đạt 55% kế hoạch HĐTV phê duyệt. Trong đó 3 đơn vị có số thu hồi nợ cao nhất là CN Đà Nẵng, CN Hải Dương và CN Hà Nội.

Các công tác hỗ trợ kinh doanh và công tác đoàn thể cũng được OceanBank chú trọng triển khai. Đặc biệt, OceanBank đã tổ chức được 02 Hội nghị chuyên đề học tập và phương pháp nghiên cứu đối với Đảng viên và cán bộ tại ngân hàng. Tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ toàn hệ thống OceanBank lần thứ nhất, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ nhân viên, làm động lực để khuyến khích thi đua hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã biểu dương các đơn vị đã có thành tích và đạt kết quả kinh doanh cao trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến cho một số hoạt động và chỉ tiêu kinh doanh của OceanBank còn chưa đạt kết quả như mong muốn. Nhận diện rõ các vấn đề còn tồn tại, đồng chí Chủ tịch HĐTV đã yêu cầu toàn hệ thống OceanBank phải tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động tín dụng, xử lý nợ có vấn đề để tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh; Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách, sản phẩm theo đúng định hướng tín dụng của NHNN và OceanBank; Đặc biệt đối với lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, OceanBank tiếp tục xây dựng, hoàn thiện  và triển khai thực hiện các sản phẩm tiện ích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của OceanBank; Đa dạng cơ cấu danh mục sản phẩm, mở rộng địa bàn. Tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; chú trọng và nâng cao hơn nữa công tác giám sát từ xa.

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhiều thách thức, nhưng với mục tiêu, định hướng phù hợp với thực tiễn hoạt động, toàn hệ thống OceanBank sẽ từng bước khắc phục các tồn tại cũ, lành mạnh hóa tài chính, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao nhằm ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

 

 

Lên đầu trang