04/07/2019

Thông báo về việc xử lý các khoản tiền gửi tiết kiệm không đủ điều kiện kéo dài thời hạn gửi tiền theo Thông tư 48

Căn cứ theo Thông tư 48 & 49/2018/TT-NHNN, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc thay đổi một số điểm liên quan đến tiền gửi tiết kiệm như sau:

1. Kể từ ngày 05/07/2019, OceanBank không nhận tiền gửi tiết kiệm của các Khách hàng là cá nhân người nước ngoài.

2. Những khoản tiền gửi tiết kiệm của Khách hàng là cá nhân người nước ngoài đã mở trước ngày 05/07/2019 được thực hiện như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận từ ngày bắt đầu gửi tiền cho đến khi kết thúc kỳ hạn gửi tiền.

- Trường hợp vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi tiết kiệm Khách hàng không ra Ngân hàng để làm thủ tục chuyển đổi sang loại hình tiền gửi phù hợp thì khoản tiền gửi tiết kiệm của Khách hàng sẽ được xử lý như sau:

+ Đối với các  khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại các Điểm giao dịch: Khoản tiền gửi tiết kiệm của Khách hàng sẽ không được tiếp tục hưởng lãi kể từ ngày kết thúc kỳ hạn gửi tiền. Đề nghị Khách hàng nhanh chóng ra Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất làm thủ tục chuyển đổi sang loại hình tiền gửi phù hợp để đảm bảo quyền lợi.

+ Đối với khoản tiền gửi tiết kiệm mở qua dịch vụ Easy Internet Banking và Easy Mobile Banking, vào ngày đến hạn OceanBank sẽ tự động chuyển gốc và lãi (nếu có) của khoản tiền gửi vào tài khoản thanh toán mà Khách hàng dùng để gửi tiền.

3. Thông tư 48 & 49/2018/TT-NHNN sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05/07/2019.

4. Vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Thông tin chi tiết xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15 ( miễn phí cuộc gọi )

Lên đầu trang