11/12/2019

OceanBank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương.

    Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

2. Tên tài sản: Xe ô tô con Mitsubishi Jolie 8 chỗ, BKS 30H-5603

3. Số lượng: 01

4. Chất lượng: báo cáo kết quả thẩm định giá tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Định giá và tư vấn đầu tư Quốc Tế

5. Giá khởi điểm: căn cứ vào kết quả báo cáo kết quả thẩm định giá tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Định giá và tư vấn đầu tư Quốc Tế ngày 16/8/2019 là: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn). chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng (nếu có)

6. Tiêu chí lựa chọn:

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản;

Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp tư pháp công bố;

Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở Người có tài sản đấu giá từ thời điểm thông tin được đăng chính thức lên Website OceanBank đến 17h00 ngày 16/12/2019.

Địa chỉ trụ sở : Tầng 7, Tòa nhà Deaha Business Centre, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ông Lê Quang Hiếu – Phó phòng HCQT – Email: hieulq@oceanbank.vn – Điện thoại: 0934442386

Lên đầu trang