26/12/2019

OceanBank PGD Mỹ Đình thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Thông tin Tài sản đấu giá

Nội dung tài sản: quyền sử dụng đất diện tích: 40,0 m2 (Bốn mươi mét vuông); Hình thức sử dụng:  Riêng: 40,0 m2;   Chung: Không mét vuông, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài thuộc thửa đất số: -/-; tờ bản đồ số: -/- . Địa chỉ: Căn hộ 10 – Nhà A7 – TT Cty May 10 – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội; Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AN 777841; Hồ sơ gốc số: 6866.2002.QĐUB/28238.2002 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp

Giá khởi điểm: 1.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm triệu đồng./.), giá trên không bảo gồm thuế giá trị gia tăng đối với tài sản gắn liền với đất.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá

Mọi tổ chức bán đấu giá đều được tham gia theo tiêu chí dưới đây:

Tiêu chí: Phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do PGD Mỹ Đình quyết định, cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ BẮT BUỘC

YÊU CẦU

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của Oceanbank

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín

Có năng lực trách nhiệm, uy tín trong bán đấu giá

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính và thỏa thuận

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Oceanbank.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Oceanbank lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội – PGD Mỹ Đình. Địa chỉ: B1-09 khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mọi vấn đề liên hệ: Ông Trần Hoàng, chức vụ Giám đốc phòng giao dịch Mỹ Đình.

Điện thoại: 0906.048.030

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long – PGD Mỹ Đình mong được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

 

Lên đầu trang