01/04/2020

OceanBank miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ) ủng hộ cho công tác phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục triển khai nhiệm vụ  giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Để chung tay góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân, OceanBank thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tới số tài khoản của UBTW MTTQ Việt Nam với thông tin cụ thể như sau:

1.Tài khoản tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19:

+ Tên tài khoản: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

+ Số tài khoản: 1483201009159

+ Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô

2.Tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng song Cửu Long:

+ Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ Trung ương

+ Số tài khoản: 001.1.00.1932418

+ Tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

OceanBank miễn phí cho tất cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức thực hiện chuyển tiền tại quầy giao dịch và chuyển tiền qua các kênh ngân hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking) với cả 2 hình thức Chuyển tiền nhanh 24/7 tới ngân hàng khác qua tài khoản và Chuyển tiền tới ngân hàng khác qua Ngân hàng Nhà nước.

Thời gian áp dụng:

+  Đối với giao dịch chuyển tiền tại quầy: từ ngày 01/04/2020.

+ Đối với giao dịch chuyển tiền qua các kênh ngân hàng điện tử: từ ngày 06/04/2020.

Chính sách miễn phí được áp dụng đến hết ngày 30/06 /2020.

Hãy chung tay góp sức ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19 và hạn hán xâm nhập mặn tại ĐB sông Cửu Long cùng OceanBank.

Lên đầu trang