18/08/2020

Vay dễ dàng, tối ưu dòng vốn lưu động

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tự chủ về nguồn vốn, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, OceanBank cam kết tài trợ vốn lưu động cho khách hàng thông qua gói cấp tín dụng với 100% giá trị khoản vay được bảo đảm bằng tài sản.

 • Tiện ích sản phẩm:

- Lãi suất ưu đãi, hấp dẫn;

- Phương thức trả nợ linh hoạt;

- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn;

- Áp dụng với cả doanh nghiệp mới thành lập.

 • Đặc điểm sản phẩm:

Mục đích cho vay:

- Thanh toán chi phí hoạt động, chi phí quản lý chung như: tiền lương cho cán bộ nhân viên, công cụ văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, tiền thuê văn phòng, điện nước văn phòng, quảng cáo,…

- Thanh toán chi phí kinh doanh trực tiếp như: chi phí mua hàng, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí thuê máy móc,….

- Trường hợp khách hàng vay vốn tại OceanBank để trả nợ trước hạn khoản vay tại tổ chức tín dụng khác, đáp ứng đầy      đủ các điều kiện sau đây:

      • Là khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh;

      • Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn còn lại của HĐTD/Hợp đồng cho vay Khách hàng đã ký kết với TCTD đó;

      • Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Thời hạn vay: tối đa 12 tháng

Loại tiền cho vay: VND

Hạn mức cho vay

Loại hình

Mức cho vay tối đa

KHDN nhỏ

05 tỷ đồng/khách hàng

KHDN siêu nhỏ

03 tỷ đồng/khách hàng

 

Lên đầu trang