Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Phòng Pháp chế - Khối Tuân thủ

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Phòng Pháp chế - Khối Tuân thủ

Địa điểm làm việc: Hà Nội

TT

Vị trí

Mô tả công việc

Yêu cầu

1

Chuyên viên Bộ phận Thẩm định văn bản

 

- Soạn thảo các văn bản chính sách nội bộ, văn bản ủy quyền và các loại văn bản khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của PPC và/hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền

- Thẩm định, kiểm soát nội dung các văn bản chính sách nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của OceanBank và pháp luật

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị trong hệ thống OceanBank khi được Lãnh đạo Phòng phân công, giao việc

- Hệ thống hóa các văn bản nội bộ của OceanBank

- Phổ biến pháp luật và quy định, quy chế, chính sách nội bộ cho các đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống

- Giải đáp các thắc mắc cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện các quy trình, quy chế, chính sách của OceanBank và các quy định pháp luật có liên quan

- Rà soát, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu pháp lý bao gồm: văn bản pháp quy, văn bản định chế của ngân hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo PPC

- Chuyên viên Bộ phận Hợp đồng

- Soạn thảo hoặc phối hợp soạn thảo các biểu mẫu hợp đồng liên quan đến hoạt động của OceanBank theo chức năng nhiệm vụ của PPC hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền

- Thẩm định, tham gia ý kiến đối với các hợp đồng do đơn vị trong hệ thống hoặc đối tác của OceanBank soạn thảo, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể, từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho OceanBank

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị trong hệ thống OceanBank khi được Lãnh đạo Phòng phân công, giao việc

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo PPC

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật.

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ B trở lên.

- Trình độ tin học: Cấp độ B trở lên.

- Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, luật sư, tư vấn, công chứa, chứng thực, 03 năm hoặc trong lĩnh vực pháp chế ngân hàng 01 năm.

- Có kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản, hợp đồng, tư vấn pháp luật.

- Nắm bắt công việc nhanh; Tư duy công việc logic

2

Chuyên viên Bộ phận Hợp đồng

- Soạn thảo hoặc phối hợp soạn thảo các biểu mẫu hợp đồng liên quan đến hoạt động của OceanBank theo chức năng nhiệm vụ của PPC hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền

- Thẩm định, tham gia ý kiến đối với các hợp đồng do đơn vị trong hệ thống hoặc đối tác của OceanBank soạn thảo, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể, từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho OceanBank

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị trong hệ thống OceanBank khi được Lãnh đạo Phòng phân công, giao việc

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo PPC

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật..

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ B trở lên.

- Trình độ tin học: Cấp độ B trở lên.

- Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý 03 năm hoặc trong lĩnh vực pháp chế ngân hàng 01 năm.

- Có kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản, hợp đồng, tư vấn pháp luật.

- Nắm bắt công việc nhanh; Tư duy công việc logic

Hồ sơ bao gồm: Thông tin ứng viên theo mẫu của OceanBank (tải TẠI ĐÂY)

Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ qua hòm thư hr@oceanbank.vn;

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: TT – CVTDVB - NGUYEN VAN A

                         TT – CVHD - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6329.

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày: 20/04/2017.

Lên đầu trang