Thông báo tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Cà Mau

Thông báo tuyển dụng GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG & GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CÀ MAU

Địa điểm làm việc: Đà Nẵng / Cà Mau

1. Vị trí tuyển dụng: 01 GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG & 01 GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CÀ MAU

2. Mô tả công việc:

a. Tham mưu, giúp việc, đề xuất, tư vấn cho TGĐ, BĐH, HĐTV về công tác phát triển kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng của OceanBank.

b. Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện mọi mặt hoạt động của CN theo quy định:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh hằng năm của CN, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Phân công công việc, giao nhiệm vụ cho CBNV và đôn đốc thực hiện công việc;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của CN, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao;
- Đề xuất mở, thay đổi tên, địa điểm, mở rộng quy mô, hiện đại hóa trang thiết bị công nghệ, chấm dứt hoạt động của PGD/CN và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các hoạt động trong công tác quản lý, phát triển mạng lưới theo quy định;
- Đề xuất xây dựng chính sách, sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của thị trường; các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh;
- Phê duyệt cấp tín dụng, các giao dịch, nghiệp vụ trong hoạt động Ngân hàng, ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh và văn bản nội bộ khác phát sinh tại CN theo quy định của OceanBank và pháp luật;
- Quản lý, xử lý, thu hồi nợ phát sinh tại CN theo quy định;
- Tổ chức triển khai công tác hạch toán kế toán, quản lý kho quỹ tại CN;
- Quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ tại CN, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;
- Triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định của OceanBank và pháp luật tại các Phòng chức năng tại CN.

c. Quản lý, điều hành việc thực hiện mục tiêu của CN:
- Quản lý, phân công công vệc, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc CN;
- Đào tạo, hỗ trợ và động viên khích lệ CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV;
- Tham gia công tác tuyển dụng và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, được đề xuất cấp có thẩm quyền sắp xếp nhân sự và bố trí chức danh công việc trong nội bộ CN, đảm bảo hoạt động hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

d. Quản lý chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của khách hàng phát sinh từ hoạt động kinh doanh của CN.

e. Kiểm tra thường xuyên mọi mặt hoạt động, báo cáo, thống kê kết quả kinh doanh (định kỳ/đột xuất) và những khó khăn vướng mắc của CN theo quy định.

f. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

g. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành với lợi ích của OceanBank.

h. Chịu trách nhiệm toàn diện trước TGĐ, Lãnh đạo Ngân hàng được phân công phụ trách CN, BĐH, HĐTV và pháp luật về kết quả công việc được giao.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank.

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ưu tiên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Marketing, Thương mại.
- Kinh nghiệm: Có 05 kinh nghiệm trở lên làm việc trực tiếp trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó tối thiểu 03 năm làm việc tại các vị trí quản lý.

- Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo.

Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng:

- Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh sản phẩm/dịch vụ ngân hàng;
- Hiểu biết pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực tài chính ngân hàng;
- Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
- Kỹ năng:
+) Quản lý công việc hiệu quả và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
+) Hiểu rõ yêu cầu công việc của nhân viên và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm.
+) Giải quyết các bất đồng/mâu thuẫn giữa các cá nhân để đạt được mục tiêu chung;
+) Nhận diện các xu hướng biến động trong ngành và xây dựng chiến lược hướng tới mục tiêu chung của tổ chức;
+) Giám sát, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên, đưa ra phương pháp/hướng dẫn cần thiết hoặc định hướng rõ mục tiêu, kế hoạch hành động đúng đắn để nhân viên hoàn thành tốt công việc.

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: ĐN - GĐ CN - NGUYEN VAN A hoặc CM - GĐ CN - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/01/2018

Chi tiết vui lòng liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6312/6590/6316.

Lên đầu trang