Thông báo tuyển dụng Phó trưởng Phòng Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng (Hội sở chính)

Địa điểm làm việc: Hà Nội (HN).

1. Mô tả công việc: Chi tiết TẠI ĐÂY

Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ được phân công phụ trách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

- Kiểm soát các nghiệp vụ thẩm định hồ sơ cấp tín dụng của KHDN;

- Đề xuất với Lãnh đạo Khối và/hoặc cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt cấp/không cấp tín dụng cho KHDN trong phạm vi thẩm quyền; có ý kiến đề xuất rõ ràng, cụ thể về các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng cho KHDN trong trường hợp vượt quá thẩm quyền được giao;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng/quý/năm của Phòng;

- Phân công công việc và giao nhiệm vụ cho CBNV thuộc quyền quản lý, đảm bảo phát huy năng lực, sở trường và trí tuệ của mỗi CBNV;

- Trực tiếp hỗ trợ, đôn đốc và động viên khích lệ CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng, trong đó có tối thiểu 01 năm ở vị trí quản lý

- Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tín dụng doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

- Hiểu biết pháp luật chuyên ngành tín dụng và lĩnh vực tài chính ngân hàng

- Tiếng Anh cơ bản, tin học văn phòng thành thạo

3. Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên gửi thông tin ứng viên theo mẫu (tải TẠI ĐÂY) và gửi về địa chỉ email: hr@oceanbank.vn

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc sau, viết hoa không dấu: "Đơn vị ứng tuyển- Vị trí ứng tuyển- Họ và tên".

                Ví dụ: HN – PP TDDN - NGUYEN VAN A

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 20/07/2017

 Chi tiết liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6316.

Lên đầu trang