Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng

Địa điểm làm việc: Hà Nội (HN).

1. Mô tả công việc: Chi tiết TẠI ĐÂY

Thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định hồ sơ cấp tín dụng của KHDN:

- Thẩm định đề nghị cấp tín dụng, phương án kinh doanh, dự án cấp tín dụng; hồ sơ tài chính, hồ sơ pháp lý; các rủi ro có thể phát sinh, biện pháp giảm thiểu rủi ro và các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng cho KHDN;

- Thẩm định phương án điều chỉnh các điều khoản, điều kiện cấp tín dụng cho KHDN, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của OceanBank;

- Chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHDN;

- Tổng hợp các kết quả phân tích, thẩm định về đề nghị cấp tín dụng của khách hàng; lập Tờ trình thẩm định trình các cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Đánh giá và đưa ra ý kiến rõ ràng đồng ý/không đồng ý cấp tín dụng, các điều kiện kèm theo, lý do từ chối cấp tín dụng trên cơ sở hồ sơ tài liệu, các thông tin thu thập được; lập báo cáo tái thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng kiểm soát;

- Thường xuyên/định kỳ cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở hồ sơ/thông tin do ĐVKD cung cấp: phương án/dự án kinh doanh, tài sản đảm bảo, khả năng trả nợ và mức xếp hạng tín dụng.

2. Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán kiểm toán

- Kinh nghiệm: Ưu tiền có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng hoặc có thể đào tạo đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm

- Tiếng Anh cơ bản, tin học văn phòng thành thạo

3. Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên gửi thông tin ứng viên theo mẫu (tải TẠI ĐÂY) và gửi về địa chỉ email: hr@oceanbank.vn

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc sau, viết hoa không dấu: "Đơn vị ứng tuyển- Vị trí ứng tuyển- Họ và tên".

                Ví dụ: HN – CV TDDN - NGUYEN VAN A

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/07/2017

 Chi tiết liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6316.

Lên đầu trang