Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Phòng Giao dịch Đông Anh

Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Phòng Giao dịch Đông Anh

Địa điểm làm việc: Đông Anh - Hà Nội

1. Vị trí tuyển dụng: (Ưu tiên ứng viên người địa bàn Đông Anh - Hà Nội)

STT Vị trí Mã vị trí Phòng Số lượng Mô tả công việc
1 Chuyên viên Quan hệ KHBL QHKH BL Bộ phận Khách hàng Bán lẻ 04 MTCV QHKH BL
2 Chuyên viên Kinh doanh KHDN KD KHDN Bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp 02 MTCV KDKHDN
3 Chuyên viên Thẩm định và hỗ trợ KHBL TD KHDN Bộ phận Khách hàng Bán lẻ 02 MTCV TDKHBL
           

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email:  hr@oceanbank.vn hoặc gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giao dịch

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (download TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: DA - QHKH BL - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/01/2018

Chi tiết vui lòng liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6312/6590/6316.

Lên đầu trang