Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Ban Đại diện miền Nam (Hồ Chí Minh)

Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Ban Đại diện miền Nam (Tp Hồ Chí Minh)

Địa điểm làm việc: Tp Hồ Chí Minh (Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

1. Vị trí tuyển dụng:

STT Vị trí Mã vị trí Phòng Số lượng Mô tả công việc
1

Kiểm soát viên

(mảng kế toán nội bộ)

KSV Ban Đại diện miền Nam 02 KSV
2

Kiểm ngân

KN   03 KN
3 Nhân viên Lái xe NV LX Ban Đại diện miền Nam 03 NVLX

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email:  hr@oceanbank.vn hoặc gửi hồ sơ trực tiếp tại Ban Đại diện miền Nam tại Nam Kỳ Khỏi Nghĩa

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (download TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: BDDMN - KSV - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/07/2017

Chi tiết vui lòng liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6312/6590/6316.

Lên đầu trang