Thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Đông Anh- Hà Nội

Địa điểm làm việc: Phòng giao dịch Đông Anh - Hà Nội

A. Mô tả và yêu cầu công việc vị trí Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp

 1. Tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Giám đốc/Phó Giám đốc CN / PGD về công tác phát triển k