THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THUỘC PHÒNG KH BÁN LẺ & KH DOANH NGHIỆP - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Hải Dương - OceanBank

Địa điểm làm việc: Hải Dương

1. Vị trí tuyển dụng:

STT Vị trí Mã vị trí Phòng Mô tả công việc
1 CV Quan hệ Khách hàng Bán lẻ KHBL Khách hàng Bán lẻ Tại đây
2 CV Thẩm định và Hỗ trợ Khách hàng Bán lẻ TĐ&HTKHBL Khách hàng Bán lẻ  Tại đây
3 CV Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp KDKHDN Khách hàng Doanh nghiệp Tại đây

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HD - CV QHKHBL - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/12/2018

Chi tiết vui lòng liên hệ: 043.772.6789/6312/6590/6316.

Lên đầu trang