THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KHÁC HÀNG DOANH NGHIỆP - KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Trưởng phòng Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp - Khối Khách hàng Doanh nghiệp

A. Mô tả công việc và yêu cầu:

* Mô tả công việc:

1. Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng về công tác phát triển kinh doanh KHDN của OceanBank.
2. Quản lý và tổ chức thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ được phân công phụ trách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng:
 - Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh kế hoạch công việc của Phòng định kỳ/ đột xuất;
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh KHDN và thực hiện quản lý ngành dọc về phát triển kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống;
- Đề xuất, phối hợp với đơn vị chức năng về phát triển chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHDN;
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh KHDN đến các ĐVKD trên toàn hệ thống;
- Đầu mối giao, phân bổ các chỉ tiêu kinh doanh cho các ĐVKD thuộc phạm vi quản lý ngành dọc của Khối KHDN;
- Phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức/đối tác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định; ...
3.Tham gia nghiên cứu, xây dựng, góp ý kiến và tổ chức thi hành các văn bản nghiệp vụ
4. Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về lĩnh vực công việc được phân công theo quy định của OceanBank

* Yêu cầu:

1. Yêu cầu về trình độ kinh nghiệm :
- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Marketing, Thương mại;
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh KHDN tại các NHTM, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh KHDN và trái phiếu doanh nghiệp tại các NHTM.
- Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo.
2. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng:
- Am hiểu chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh KHDN trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Hiểu biết chuyên sâu pháp luật chuyên ngành về kinh doanh KHDN tại các NHTM
- Kỹ năng:
+) Quản lý công việc hiệu quả
+) Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm
+) Giải quyết các bất đồng/mâu thuẫn
+) Xây dựng chiến lược, kế hoạch
+) Giám sát, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện công việc
+) Thiết lập, duy trì mối quan hệ trong và ngoài hệ thống

B. Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã khu vực - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN– PTP KDKHDN - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 3.Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/12/2018

  Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6312/6590/6316.

Lên đầu trang