Thông báo tuyển dụng vị trí Thủ quỹ tại Khu vực Hồ Chí Minh & Hà Nội

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội

A. Đối với vị trí Thủ quỹ

1. Mô tả và yêu cầu công việc vị trí thủ quỹ

- Thực hiện  kiểm đếm, phân loại, đóng gói tiền, vàng, tài sản quý, giấy tờ có giá tại CN;
- Kiểm tra, giám sát tồn quỹ tiền mặt, tài sản quý tại CN để điều phối tiền mặt, tài sản quý trong đơn vị nhằm sử dụng nguồn tiết kiệm, hiệu quả;
- Giao nhận tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ TSBĐ, hồ sơ tài sản giữ hộ trong nội bộ CN, với các đơn vị trong hệ thống, với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác;
- Tham gia công tác kiểm kê tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá, tài sản quý định kỳ, đột xuất;
- Quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ TSBĐ, hồ sơ tài sản giữ hộ theo quy định của OceanBank và pháp luật;
- Quản lý chìa khóa cửa kho tiền, cửa gian kho và các phương tiện bảo quản tài sản trong kho tiền (két, tủ sắt).. đảm bảo an toàn theo quy định;
- Thực hiện tiếp quỹ ATM theo quy định;
- Quản lý theo dõi tình trạng các phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực tiền tệ kho quỹ, đảm bảo đầy đủ và hoạt động tốt;
- Phối hợp với các cá nhân có liên quan trong việc quản lý kho tiền theo quy định của OceanBank.

- Mở và ghi chép các sổ sách liên quan việc xuất, nhập tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, hồ sơ TSBĐ, hồ sơ tài sản giữ hộ đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ;
- Thực hiện lưu trữ các sổ sách, chứng từ, báo cáo  liên quan đến xuất, nhập tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, hồ sơ tài sản bảo đảm, hồ sơ tài sản giữ hộ, đảm bảo đầy đủ đúng quy định

2. Yêu cầu vị trí thủ quỹ

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho quỹ.
- Tiếng Anh và tin học văn phòng: Cơ bản.

C. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload tại oceanbank.vn) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ:  HCM – KN - NGUYEN THI B hoặc HP - TQ - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

D. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/12/2018

 Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6329

Lên đầu trang