Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm - Khối Khách hàng doanh nghiệp (HO)

Thông báo tuyển dụng: Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm - Phòng Phát triển sản phẩm và Quản lý kinh doanh  - Khối Khách hàng doanh nghiệp

Địa điểm làm việc: Hà Nội

A. Mô tả và yêu cầu công việc

1. Thực hiện công tác xây dựng, phát triển chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHDN trên toàn hệ thống:
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng phân khúc KHDN mục tiêu của OceanBank;
- Nghiên cứu, xây dựng chính sách, phát triển sản phẩm, dịch vụ kinh doanh KHDN theo từng phân khúc khách hàng mục tiêu của OceanBank;
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng đánh giá sản phẩm để tham mưu cho cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục/ dừng/ cải tiến sản phẩm;
- Xây dựng và chỉnh sửa bộ công cụ, tài liệu hỗ trợ hoạt động kinh doanh KHDN tại OceanBank;
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của OceanBank và pháp luật và/ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện hoạt động marketing, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ KHDN;
- Tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghiệp vụ, giải đáp các vướng mắc và hướng dẫn về các chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHDN cho các ĐVKD trên toàn hệ thống.

2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, góp ý kiến và tổ chức thi hành các văn bản nghiệp vụ:
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng văn bản chính sách nội bộ về chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHDN trên toàn hệ thống;
- Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản nội bộ của OceanBank và bên ngoài hệ thống liên quan đến lĩnh vực công tác.

 B. Yêu cầu

'- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Luật.
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại vị trí xây dựng chính sách và phát triển sản phẩm, dịch vụ KHDN hoặc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại hoặc tương đương.
- Tiếng Anh: Cơ bản; tin học văn phòng: Thành thạo.

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload tại oceanbank.vn) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ:  HN – CV PTSP&QLKD - NGUYEN THI B

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

4. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/03/2019

 Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6312

Lên đầu trang