Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (HO)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Vị trí tuyển dụng:

TT

Vị trí

Mã vị trí

Phòng ban

Mô tả công việc

1
Chuyên viên Quản lý kinh doanh
CV QLKD - KHDN
P. PTSP & QLKD
TẠI ĐÂY
2
Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp
CV KD KHDN
P. KD KHDN
TẠI DÂY
3
Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm
CV CSPTSP-KHDN
P. PTSP & QLKD
TẠI ĐÂY
4
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp FDI
CV KHDN FDI
P. KD KHDN
TẠI ĐÂY

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: KKHDN – CVKDKHDN - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 30/08/2020

Chi tiết vui lòng liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6316.

Lên đầu trang