Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán và Tra soát số liệu - Khối Ngân hàng Bán lẻ (HO)

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Phòng Thanh toán và Tra soát số liệu - Khối Ngân hàng Bán lẻ

Địa điểm làm việc:  Nội

1.      Mô tả công việc:

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán, thanh quyết toán, tra soát số liệu giao dịch thẻ và NHĐT:
- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán, thanh quyết toán giao dịch thẻ, giao dịch điện tử;
- Đối chiếu số liệu giao dịch tại hệ thống quản lý thẻ với số liệu tại các hệ thống có liên quan sau khi tiếp nhận dữ liệu đã được xử lý từ các đơn vị chức năng;
- Lập báo cáo đối chiếu giao dịch theo từng tổ chức kết nối; theo dõi việc thanh toán bù trừ và phí với tổ chức kết nối; tổ chức thanh toán trung gian, đơn vị bảo trợ; hằng tháng tổng hợp các khoản phí phải thu/phải trả theo từng tổ chức;
- Theo dõi và hạch toán nhóm các tài khoản liên quan đến nghiệp vụ thẻ và giao dịch điện tử khác;
- Theo dõi số dư tồn quỹ tại các ATM và điều phối việc tiếp quỹ, hỗ trợ các Đơn vị quản lý ATM xác minh việc thừa, thiếu quỹ ATM theo đúng quy định;
- Thực hiện công tác gửi sao kê thẻ tín dụng tới khách hàng;
- Ghi nhận, đánh giá và phát hiện ra các lỗi hạch toán hoặc rủi ro phát sinh (nếu có) để báo cáo và/hoặc tư vấn hướng xử lý cho cấp có thẩm quyền;
- Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan đến giao dịch thẻ, giao dịch điện tử của các khách hàng từ các Đơn vị trong toàn hệ thống;
- Phân bổ chi phí/doanh thu cho các ĐVKD đối với giao dịch thẻ không được xử lý trực tiếp qua hệ thống quản lý thẻ của OceanBank; hỗ trợ các ĐVKD trong việc thanh quyết toán giao dịch thẻ với các Đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán dư nợ thẻ tín dụng với chủ thẻ;
- Thực hiện thanh toán với các đối tác đang triển khai dịch vụ thanh toán qua giao dịch điện tử với OceanBank;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia xây dựng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến thẻ và NHĐT.

2.      Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, công nghệ thông tin
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thanh toán, tra soát tra soát các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại
- Tiếng Anh cơ bản, tin học văn phòng thành thạo

3.       Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (download TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: NHBL – TT&TSSL - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 30/10/2019

  Chi tiết liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6312/6590/6316.

Lên đầu trang