Thông báo tuyển dụng CV Quản lý mạng lưới/ CV Chính sách nhân sự/ NV Lái xe - KHỐI NS&QTVP và Ban Đại diện miền Nam

Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên/ Nhân viên - Khối Nhân sự và Quản trị văn phòng/ Ban đại diện miền Nam:

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Vị trí tuyển dụng:

STT Vị trí Mã vị trí Phòng Mô tả công việc
1 Chuyên viên Quản lý mạng lưới QLML P. Quản lý mạng lưới MTCV QLML
2 Nhân viên Lái xe NVLX

P. Hành chính quản trị/

Ban đại diện Miền Nam

MTCV NVLX
3 Chuyên viên Chính sách nhân sự CSNS Phòng Chính sách nhân sự MTCV CSNS


2.
 Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: QLML - HN - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 3.Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/11/2019

  Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6329.

Lên đầu trang