13/05/2016

Thông báo lịch thi online các vị trí Khối Nguồn Vốn

Thời gian: Ngày 16/05/2016. Thời gian cụ thể có trong danh sách kèm theo

Địa Điểm: 173 Trung Kính, Viện Dầu Khí, Hà Nội

Danh sách ứng viên và thời gian cụ thể, vui lòng tải TẠI ĐÂY

Lưu ý: Ứng viên khi đi mang theo CMND để làm các thủ tục dự thi

Chi tiết liên hệ : Phòng Quản lý nhân sự

SĐT: 043.772.6945  Ext: 6329

Lên đầu trang