20/06/2016

Thông báo thi viết vị trí Chuyên viên Thiết kế đồ họa - Khối Ngân hàng Bán lẻ

Thời gian: Từ 15h30 Ngày 22/06/2016.

Địa Điểm: Phòng Đào tạo OceanBank - 167 Trung Kính, Viện Dầu Khí, Hà Nội

Danh sách ứng viên và thời gian cụ thể, vui lòng tải TẠI ĐÂY

-       Hình thức: Thi tập trung IQ và Tiếng Anh online

        Sau khi hoàn thành phần thi IQ và TA ứng viên nhận đề thi Nghiệp vụ làm tại nhà (thời gian 48h).

Lưu ý: Ứng viên đến trước 10 phút và mang kmang theo CMND để làm các thủ tục dự thi

Chi tiết liên hệ : Phòng Quản lý nhân sự

SĐT: 043.772.6945  Ext: 6329

Lên đầu trang