Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 29/03/2019 30/07/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 29/03/2019 30/07/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Nhân viên - Phòng MUA SẮM TÀI SẢN/ HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ/ VĂN PHÒNG - Khối Nhân sự và Quản trị văn phòng Hà Nội 13/03/2018 31/05/2019
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế, lập dự toán thuộc Phòng Quản lý Mạng lưới - Khối Nhân sự và Quản trị văn phòng Hà Nội 28/12/2018 30/05/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH - PGD Mạo Khê, CN Quảng Ninh Mạo Khê, Quảng Ninh 29/03/2019 30/06/2019
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, PGD Việt Yên - Bắc Giang Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang 20/11/2018 31/05/2019
Thông báo tuyển dụng Kiểm soát viên/ Nhân viên Kế toán nội bộ/ Nhân viên lái xe - BAN ĐẠI DIỆN MIỀN NAM Hồ Chí Minh 24/01/2018 30/05/2019
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Trung tâm Công nghệ thông tin (HO) Hà Nội 24/10/2017 30/06/2019
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Khối Quản trị rủi ro (HO) Hà Nội 24/07/2018 30/06/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thanh Hóa, Vinh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thanh Hóa, Vinh 19/02/2019 30/05/2019
Lên đầu trang