easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.60% 0%
2 tháng 3.60% 0%
3 tháng 3.95% 0%
4 tháng 3.70% 0%
5 tháng 3.95% 0%
6 tháng 6.40% 0%
7 tháng 5.60% 0%
8 tháng 5.70% 0%
9 tháng 5.70% 0%
10 tháng 5.80% 0%
11 tháng 5.90% 0%
12 tháng 6.95% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,760 24,000
100;50 23,750    
20;10 23,748    
1;2;5 23,746    
EUR   23,608 24,057
GBP   27,100 27,585
SGD   16,591 16,966
AUD   15,368 15,776
CAD   17,479 18,089
JPY   164.16 167.86
KRW   15.72 17.90