easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 3.40% 0%
2 tháng 3.40% 0%
3 tháng 3.80% 0%
4 tháng 3.80% 0%
5 tháng 3.80% 0%
6 tháng 4.80% 0%
7 tháng 4.80% 0%
8 tháng 4.80% 0%
9 tháng 4.90% 0%
10 tháng 4.90% 0%
11 tháng 4.90% 0%
12 tháng 5.50% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   25,255 25,469
100;50 25,245    
20;10 25,243    
1;2;5 25,241    
EUR   26,908 27,732
GBP   31,860 32,801
SGD   18,547 19,120
AUD   16,674 17,246
CAD   18,265 18,829
JPY   158.12 164.38
KRW   16.63 20.24