easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 5.00% 0%
2 tháng 5.00% 0%
3 tháng 5.00% 0%
4 tháng 5.00% 0%
5 tháng 5.00% 0%
6 tháng 7.50% 0%
7 tháng 7.50% 0%
8 tháng 7.50% 0%
9 tháng 7.60% 0%
10 tháng 7.60% 0%
11 tháng 7.60% 0%
12 tháng 7.70% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,340 23,640
100;50 23,330    
20;10 23,328    
1;2;5 23,326    
EUR   24,836 25,366
GBP   28,923 29,506
SGD   17,154 17,677
AUD   15,050 15,687
CAD   17,090 17,512
JPY   166.64 173.33
KRW   16.66 18.89