easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 4.30% 0%
2 tháng 4.30% 0%
3 tháng 4.50% 0%
4 tháng 4.50% 0%
5 tháng 4.50% 0%
6 tháng 5.40% 0%
7 tháng 5.40% 0%
8 tháng 5.40% 0%
9 tháng 5.50% 0%
10 tháng 5.50% 0%
11 tháng 5.50% 0%
12 tháng 5.70% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   24,030 24,350
100;50 24,020    
20;10 24,018    
1;2;5 24,016    
EUR   25,766 26,795
GBP   30,041 30,652
SGD   17,794 18,234
AUD   15,661 16,083
CAD   17,570 18,011
JPY   164.15 168.37
KRW   17.22 19.47