easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 5.00% 0%
2 tháng 5.00% 0%
3 tháng 5.00% 0%
4 tháng 5.00% 0%
5 tháng 5.00% 0%
6 tháng 7.50% 0%
7 tháng 7.50% 0%
8 tháng 7.50% 0%
9 tháng 7.60% 0%
10 tháng 7.60% 0%
11 tháng 7.60% 0%
12 tháng 7.70% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,330 23,630
100;50 23,320    
20;10 23,318    
1;2;5 23,316    
EUR   24,919 25,443
GBP   28,710 29,283
SGD   17,146 17,674
AUD   15,151 15,752
CAD   17,047 17,472
JPY   164.88 173.03
KRW   16.61 18.83