easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 5.00% 0%
2 tháng 5.00% 0%
3 tháng 5.00% 0%
4 tháng 5.00% 0%
5 tháng 5.00% 0%
6 tháng 7.50% 0%
7 tháng 7.50% 0%
8 tháng 7.50% 0%
9 tháng 7.60% 0%
10 tháng 7.60% 0%
11 tháng 7.60% 0%
12 tháng 7.70% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,340 23,640
100;50 23,330    
20;10 23,328    
1;2;5 23,326    
EUR   24,909 25,440
GBP   28,937 29,520
SGD   17,195 17,674
AUD   15,339 15,743
CAD   17,280 17,705
JPY   166.30 173.46
KRW   16.97 19.20