easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 2.60% 0%
2 tháng 2.60% 0%
3 tháng 3.10% 0%
4 tháng 3.00% 0%
5 tháng 3.00% 0%
6 tháng 3.80% 0%
7 tháng 3.80% 0%
8 tháng 3.80% 0%
9 tháng 4.00% 0%
10 tháng 4.00% 0%
11 tháng 4.00% 0%
12 tháng 4.80% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   25,220 25,473
100;50 25,210    
20;10 25,208    
1;2;5 25,206    
EUR   26,673 27,481
GBP   31,158 32,067
SGD   18,396 18,946
AUD   16,007 16,555
CAD   18,201 18,750
JPY   162.70 167.05
KRW   16.67 20.08