easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 6.00% 0%
2 tháng 6.00% 0%
3 tháng 6.00% 0%
4 tháng 6.00% 0%
5 tháng 6.00% 0%
6 tháng 8.20% 0%
7 tháng 8.20% 0%
8 tháng 8.20% 0%
9 tháng 8.50% 0%
10 tháng 8.50% 0%
11 tháng 8.50% 0%
12 tháng 8.80% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,355 23,630
100;50 23,345    
20;10 23,343    
1;2;5 23,341    
EUR   25,408 25,918
GBP   28,718 29,259
SGD   17,526 17,941
AUD   15,667 16,057
CAD   16,990 17,592
JPY   177.75 181.86
KRW   17.25 19.48