easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 3.40% 0%
2 tháng 3.40% 0%
3 tháng 3.80% 0%
4 tháng 3.80% 0%
5 tháng 3.80% 0%
6 tháng 4.40% 0%
7 tháng 4.40% 0%
8 tháng 4.40% 0%
9 tháng 4.50% 0%
10 tháng 4.50% 0%
11 tháng 4.50% 0%
12 tháng 5.30% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   25,260 25,461
100;50 25,250    
20;10 25,248    
1;2;5 25,246    
EUR   26,923 27,734
GBP   32,009 32,913
SGD   18,551 19,103
AUD   16,608 17,159
CAD   18,242 18,793
JPY   158.70 164.72
KRW   16.77 20.17