easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 3.40% 0%
2 tháng 3.40% 0%
3 tháng 3.80% 0%
4 tháng 3.80% 0%
5 tháng 3.80% 0%
6 tháng 4.80% 0%
7 tháng 4.80% 0%
8 tháng 4.80% 0%
9 tháng 4.90% 0%
10 tháng 4.90% 0%
11 tháng 4.90% 0%
12 tháng 5.50% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   25,245 25,460
100;50 25,235    
20;10 25,233    
1;2;5 25,231    
EUR   27,211 28,024
GBP   32,348 33,254
SGD   18,627 19,196
AUD   16,853 17,500
CAD   18,361 18,929
JPY   155.57 163.62
KRW   16.67 20.27