easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 2.90% 0%
2 tháng 2.60% 0%
3 tháng 3.20% 0%
4 tháng 3.00% 0%
5 tháng 3.00% 0%
6 tháng 4.00% 0%
7 tháng 4.00% 0%
8 tháng 4.00% 0%
9 tháng 4.00% 0%
10 tháng 4.00% 0%
11 tháng 4.00% 0%
12 tháng 5.30% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   25,280 25,480
100;50 25,270    
20;10 25,268    
1;2;5 25,266    
EUR   27,211 28,025
GBP   31,980 32,894
SGD   18,585 19,135
AUD   16,631 17,175
CAD   18,361 18,908
JPY   159.22 167.67
KRW   16.96 20.37