easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 3.40% 0%
2 tháng 3.40% 0%
3 tháng 3.80% 0%
4 tháng 3.80% 0%
5 tháng 3.80% 0%
6 tháng 4.80% 0%
7 tháng 4.80% 0%
8 tháng 4.80% 0%
9 tháng 4.90% 0%
10 tháng 4.90% 0%
11 tháng 4.90% 0%
12 tháng 5.50% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   25,210 25,457
100;50 25,200    
20;10 25,198    
1;2;5 25,196    
EUR   27,227 28,062
GBP   32,432 33,375
SGD   18,594 19,168
AUD   16,779 17,457
CAD   18,266 18,835
JPY   156.06 164.12
KRW   16.81 19.81