easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 6.00% 0%
2 tháng 6.00% 0%
3 tháng 6.00% 0%
4 tháng 6.00% 0%
5 tháng 6.00% 0%
6 tháng 8.00% 0%
7 tháng 8.00% 0%
8 tháng 8.00% 0%
9 tháng 8.00% 0%
10 tháng 8.00% 0%
11 tháng 8.00% 0%
12 tháng 8.60% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   24,635 24,850
100;50 24,625    
20;10 24,623    
1;2;5 24,621    
EUR   25,358 25,790
GBP   29,351 29,811
SGD   17,750 18,112
AUD   16,260 16,608
CAD   18,159 18,524
JPY   175.80 179.35
KRW   17.40 19.56