Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Danh sách các ngân hàng đã có quan hệ RMA với OceanBank

Hong Kong

Chọn các nước khác

Tên Thành phốTên ngân hàngMã Swift
Hong-Kong JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG CHASHKHH
OVERSEA CHINESE BANKING CORP. LTD OCBCHKHH
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED HSBCHKHH
HBZ FINANCIAL LIMITED HFLIHKHH
THE BANK OF NEWYORK MELLON, HONGKONG  IRVTHKHX
STANDARD CHARTERED BANK, HONGKONG SCBLHKHH
VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED BFTVHKHH
WELLS FARGO BANK N.A, HONGKONG PNBPHKHH
UNICREDIT BANK,HONG KONG BVBEHKHH
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.,HONGKONG BOTKHKHH
BANCO SANTANDER S.A. HONG KONG  BSCHHKHH
DBS BANK (HONG KONG) LIMITED DHBKHKHH
DEUTSCHE BANK AG DEUTHKHH
SUMITOMO MITSUIBANKING CORPORATION HONGKONG SMBCHKHH
COMMERZBANK AG COBAHKHX
MASHREQBANK PSC MSHQHKHH
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ESSEHKHH