Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Danh sách các ngân hàng đã có quan hệ RMA với OceanBank

Nhật Bản

Chọn các nước khác

Tên Thành phốTên ngân hàngMã Swift
Tô-ky-ô OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, TOKYO BRANCH OCBCJPJT
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION SMBCJPJT
WELLS FARGO BANK N.A, TOKYO PNBPJPJX
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD MHCBJPJT
COMMERZBANK AG TOKYO COBAJPJX
THE BANK OF TOKYO-MISUBISHI UFJ, Ltd BOTKJPJT
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. CHASJPJT
THE BANKOF NEW YORK MELLON,TOKYO IRVTJPJX
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED HSBCJPJT
CITIBANK JAPAN LTD. CITIJPJT
WOORI BANK, TOKYO HVBKJPJT
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. BKKBJPJT
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED,TOKYO ANZBJPJX
SHINHAN BANK JAPAN SHBKJPJX
DBS BANK LTD, TOKYO BRANCH DBSSJPJT
KOOKMIN BANK TOKYO BRANCH CZNBJPJT
O-sa-ka THE SENSHU IKEDA BANK, LTD. BIKEJPJS