Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Danh sách các ngân hàng đã có quan hệ RMA với OceanBank

Malaysia

Chọn các nước khác

Tên Thành phốTên ngân hàngMã Swift
Kuala-Lumpur J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD, KUALA LUMPUR CHASMYKX
MAYBANK MBBEMYKL
CITIBANK BERHAD, MALAYSIA CITIMYKL
OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD OCBCMYKL
BNP PARIBAS MALAYSIA BERHAD BNPAMYKL
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MALAYSIA) BERHAD BOTKMYKX
AFFIN BANK BERHAD PHBMMYKL
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION MALAYSIA BERHAD SMBCMYKL
BANK MANDIRI (PERSERO), PT BMRIIDJA
DBS BANK LTD, LABUAN BRANCH DBSSMY2A
MAYBANK INTERNATIONAL (L) LTD. MBBEMYKA