Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Danh sách các ngân hàng đã có quan hệ RMA với OceanBank

Singapore

Chọn các nước khác

Tên Thành phốTên ngân hàngMã Swift
Sing-ga-po CITIBANK, N.A CITISGSG
DBS BANK DBSSSGSG
JPMORGAN CHASE BANK, N.A CHASSGSG
KBC BANK NV KREDSGSG
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION OCBCSGSG
OUB SINGAPORE UOVBSGSG
HSBC SINGAPORE HSBCSGSG
BNP PARIBAS (SINGAPORE) BNPASGSG
STANDARD CHARTERED BANK SCBLSGSG
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) ESSESGSG
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD BOTKSGSX
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION SMBCSGSG
MIZUHO CORPORATE BANK LTD. SINGAPORE BRANCH MHCBSGSG
COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH COBASGSX
BANK OF AMERICA, N.A. SINGAPORE BOFASG2X
NATIXIS NATXSGSG
BANK OF INDIA BKIDSGSG
DEUTSCHE BANK AG DEUTSGSG
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED ANZBSGSX