Thành tựu

Với các giá trị tạo ra cho khách hàng, cổ đông, xã hội..., OceanBank đã giành được nhiều danh hiệu, giải thưởng, bằng khen của các tổ chức trong nước và quốc tế cho tập thể và cá nhân xuất sắc của ngân hàng.

• Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014

• Giải thưởng Nhóm Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014 - Best Banking Group in Vietnam

• Danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động 2014

• Giải thưởng Sáng kiến Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam 2014

• Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2013

• Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo nhất Việt Nam 2013

• Ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2012

• Top 100 Ngân hàng có bảng cân đối mạnh nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương

• Top 500 Ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương

• Giải thưởng STP (Straight – Through – Processing) dành cho ngân hàng thanh toán đạt chuẩn cao do Wells Fargo trao tặng năm 2011, 2012, 2013

• Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) 5 năm liên tiếp 2007-2012

• Sao Vàng Đất Việt 2011, 2013

• Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2009, 2010

• Top 10 Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2010

• Top 200 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất (V1000) 2009, 2010, 2011

• Cúp vàng giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu

• Thương hiệu chứng khoán uy tín 2009

• Giải thưởng Tin và Dùng 2011

• Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất 2012 - FAST 500